Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o overenie/uznanie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo žiadosti o uznanie experta na radiačnú ochranu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o overenie alebo o uznanie odbornej spôsobilosti, o uznanie experta na radiačnú ochranu a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. Systém proaktívne ponúkne Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - orgán radiačnej ochrany, ktorý danú službu rieši na základe vecnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a zašle notifikáciu o zmene / zrušení termínu skúšky. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu experta na radiačnú ochranu na základe overenia alebo uznania odbornej spôsobilosti žiadateľa. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID). Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu