Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí na SOI

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Popis služby

Služba umožňuje podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí na SOI. Prostredníctvom služby možno podať podnet ku kontrole (pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie) alebo sťažnosť proti postupu zamestnancov SOI pri výkone kontroly, dozoru, trhového dohľadu a inšpekčnej činnosti (sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach). Informácie o službe

Prejsť na službu