Ústredný portál verejnej správy

Emisná a technická kontrola a kontrola originality vozidla

Doprava

Intervaly technických (TK) a emisných kontrol (EK) určujú vyhlášky ministerstva dopravy a závisia od kategórie vozidla. Pri kontrole originality (KO) dochádza k preskúmaniu, či neboli do vozidla spravené neoprávnené zásahy. Ktoré vozidlá musia prejsť TK, EK a KO, ako aj ďalšie podrobnosti nájdete v nižšie uvedených článkoch.

Dátum poslednej zmeny: 2. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk