Ústredný portál verejnej správy

Emisná a technická kontrola a kontrola originality vozidla

Doprava

Všetky vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestných komunikáciách musia prejsť EK, TK a KO. Podrobiť sa im musia v pravidelných intervaloch na stanovených pracoviskách. Vozidlo môže byť spôsobilé, dočasne spôsobilé (len pri TK) alebo nespôsobilé na premávku. Pri kontrole originality dochádza k preskúmaniu, či neboli do vozidla spravené neoprávnené zásahy.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, (hb)
redakcia@nases.gov.sk