Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vstupnú inšpekciu pre samostatné zmluvné kontrolné laboratória

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní požiadať o vstupnú inšpekciu pre samostatné kontrolné laboratórium v zmysle § 129 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu