Ústredný portál verejnej správy

Elektronické školenia a certifikácie v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom služby je možné elektronicky podať žiadosť o kurz/školenie, resp. o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorého podmienkou je absolvovanie kurzu a/alebo skúšky. Občanovi je umožnené podať žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v nasledujúcich agendách: - ADR osvedčenie o školení vodiča - osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí - osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej (nákladnej/osobnej) doprave - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby - preukaz vodiča vozidla taxislužby Občan môže okrem podania žiadosti o prvé vydanie osvedčenia (karty), žiadať o zmenu osobných údajov a vydanie duplikátu. V prípadoch ADR osvedčenia o školení vodiča a osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí občan podaním žiadosti je prihlásený na príslušný riadny termín skúšky. V ostatných prípadoch môže občan žiadať o vydanie osvedčenia a zároveň o oslobodenie od skúšky. Ak príslušný orgán štátnej správy vyhodnotí žiadosť o oslobodenie od skúšky, alebo o oslobodenie žiadateľ nežiadal, musí žiadateľ podať prihlášku na vykonanie skúšky. Informácie o službe

Prejsť na službu