Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli Štátneho pedagogického ústavu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu Štátneho pedagogického ústavu.

Prejsť na službu