Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o súpise parciel registra C a E

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje podrobné informácie o existujúcom objekte alebo objektoch ako je súpis parciel registra C alebo registra E, dostupných v rámci súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Súpis parciel je vyhľadávaný v rámci jednotlivých katastrálnych území v rozsahu zadanom užívateľom. Súpis parciel poskytuje prehľadný výpis o parcelách registra C alebo E. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu