Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie formulárov pre štatistické výkazy

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Poskytovanie formulárov pre štatistické výkazy“ umožní získať štatistické formuláre pre štatistické zisťovanie a v druhej časti metodické pokyny, ktoré sú späté svypĺňaním konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu