Ústredný portál verejnej správy

Narodenie

Rodina a vzťahy

Príprava na nového člena rodiny so sebou prináša mnoho úradných povinností, ktoré je nutné vybaviť v čo možno najkratšom čase pred a po narodení dieťaťa. Nutné administratívne úkony a informácie o možných príspevkoch od štátu, na ktoré majú rodičia nárok, nájdete v tejto sekcii.
 1. Povinnosti pred narodením dieťaťa
 2. Povinnosti po narodení dieťaťa

Povinnosti pred narodením dieťaťa

Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vybaviť ešte pred nástupom na materskú dovolenku:

 • písomné informovanie zamestnávateľa, prípadne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe na materskú dovolenku,
 • oznámenie zdravotnej poisťovni o nástupe na materskú dovolenku,
 • oznámenie Sociálnej poisťovni o nástupe na materskú dovolenku,
 • nástup na materskú dovolenku,
 • určenie otcovstva dieťaťa,
 • výber pediatra.

Konkrétne postupy a bližšie informácie nájdete v životnej situácii Povinnosti pred narodením dieťaťa.

Povinnosti po narodení dieťaťa

Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vybaviť po narodení dieťaťa:

 • vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade,
 • výber zdravotnej poisťovne a prihlásenie dieťaťa,
 • prihlásenie dieťaťa k pediatrovi s prepúšťajúcou správou z pôrodnice,
 • zaslanie rodného listu na Sociálnu poisťovňu, iba ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky,
 • podanie žiadostí o možné peňažné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a dávky poskytované Sociálnou poisťovňou,
 • vybavenie cestovného dokladu dieťaťa,
 • splnenie ohlasovacej povinnosti (komunálny odpad).

Konkrétne postupy a bližšie informácie nájdete v životnej situácii Čo robiť po narodení dieťaťa a na čo majú rodičia nárok.

Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

 • Slovensko