Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje prístup k informáciám o úrade pre občanov a organizácie. Informácie obsahujú kontakty na jednotlivé časti úradu, dôležité dokumenty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne, metodické usmernenia k jednotlivým častiam legislatívy, ktorá súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a s dohľadom nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou sú aj odkazy na portály a formuláre úradu. Informácie o službe

Prejsť na službu