Ústredný portál verejnej správy

Podávanie požiadavky na štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vytváranie požiadaviek na štatistické zisťovania realizované v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní realizovaním elektronických procesov v súlade s § 12 zákona 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Informácie o službe

Prejsť na službu