Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby na zverejnenie účtovných závierok podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2014 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu