Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom. Informácie o službe

Prejsť na službu