Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom objednanie TEČ na nosič k vozidlu, ktorého je vlastníkom alebo držiteľom osvedčenia. Pri splnení všetkých podmienok pre objednanie TEČ na nosič bude proces ukončený manuálne na pracovisku priradenia vozidla a to vydaním TEČ na nosič oprávnenej osobe. Informácie o službe

Prejsť na službu