Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažností na Úrad jadrového dozoru

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je zameraná na vytvorenie elektronických prostriedkov pre podanie a vybavenie sťažností. Informácie o službe

Prejsť na službu