Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí na opatrenie chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie žiadosti na Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu