Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie investičného zámeru obce

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi bez potreby autentifikácie občianskym preukazom s čipom (tzv. eID karta) pripomienkovať investičný zámer mesta Košice. Na pripomienkovanie investičného zámeru mesta je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu