Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak sa občan domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Podnet sa podáva písomne. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia podnetu, osoba má právo požiadať úrad o vykonanie dohľadu, ak predmetom podnetu je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo sa obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru , ak predmetom podnetu je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Informácie o službe

Prejsť na službu