Ústredný portál verejnej správy

Podávanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba umožňuje elektronicky realizovať podanie colného vyhlásenia pri vývoze tovaru. Podanie prebieha vo vytvorení colného vyhlásenia a následnom podaní colného vyhlásenia. V rámci služby je umožnené realizovať zmenu colného vyhlásenia, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu v colnom konaní. Výstupom služby je vydanie rozhodnutia v colnom konaní. Podmienkou pre podávanie elektronických colných vyhlásení je registrácia v CEP. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu CEP. Informácie o službe

Prejsť na službu