Ústredný portál verejnej správy

Centralizované publikovanie informácií nad sieťou škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba má za úlohu publikovanie informácií o sieti škôl a školských zariadení. Slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy.

Prejsť na službu