Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť na zvláštne užívanie miestnej cesty. Rozhodnutie o uzávierke miestnej cesty oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu cestu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí. Na podanie žiadosti na zvláštne užívanie miestnej cesty je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu