Ústredný portál verejnej správy

Informovanie Úradu na ochranu osobných údajov SR prevádzkovateľom o prenose údajov do tretej krajiny

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje splniť si informačnú povinnosť prevádzkovateľov v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii v zmysle Výnimky pre osobitné situácie zákona o OOÚ a GDPR. Informácie o službe

Prejsť na službu