Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie spravodajskej jednotky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu/zrušenie registrácie spravodajskej jednotky v nasledovnom rozsahu: zápis identifikačných a kontaktných údajov splnomocneného zástupcu pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK do registra subjektov zahraničného obchodu; zápis/výmaz organizačných jednotiek spravodajskej jednotky; zrušenie spravodajskej povinnosti pre zisťovania INTRASTAT-SK. Služba je dostupná po prihlásení cez eID. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu