Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní skvalitniť služby pre občanov na kontaktných miestach súdov a v priestoroch MSSR. Jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi občanom a pracovníkmi rezortu justície mimo súdnych pojednávaní, najmä pri poskytovaní poradenských a právnych služieb pracovníkov CPP a advokátov pracujúcich pro bono. Službou sa zabezpečí širší prístup k službám pre občanov. Informácie o službe

Prejsť na službu