Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o výzvy na upisovanie nových akcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktoré zverejňujú výzvu na upisovanie akcií podľa Obchodného zákonníka. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu