Ústredný portál verejnej správy

Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe je služba používateľského rozhrania a bude pokrývať činnosti matričnej agendy minimálne v nasledujúcom rozsahu: • výpisy z kníh narodení, • výpisy z kníh manželstiev, • výpisy z kníh úmrtí, • výpisy z osobitnej matriky. Informácie o službe

Prejsť na službu