Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o medikačnej histórii pacienta

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Pre občana služba poskytuje informácie z elektronickej zdravotnej knižky o medikačnej histórii. Údaje sú poskytnuté aj ďalším žiadateľom v súlade so schváleným súhlasom prijímateľa ZS/zákonného zástupcu prostredníctvom NPZ. Zároveň služba zabezpečuje monitorovanie prístupov iných osôb k medikačným záznamom zápisom auditovacích záznamov do elektronickej knižky. Poskytnutie zdravotných informácií je vykonané cez GUI rozhranie NPZ. Pre zdravotníckych pracovníkov služba umožní získať informácie z medikačnej histórie pacienta, zaznamenaných v medikačných záznamoch pacienta (ako súčasť EZKO, resp. v budúcnosti EHR) s možnosťou filtrovania podľa: liečiva, skupiny, lieku, diagnózy, a podobne. Vstupné kritéria definujú požadovaný rozsah potrebných údajov. Systém používateľovi umožní vykonať komplexnú kontrolu medikácie pacienta. Systém v aktívnej medikácii vyhodnotí: - vzájomné liekové interakcie, - kontraindikácie liečby voči stavu pacienta, - prípadné prekročenia dávkovacích limitov a - možné liekové alergie Výsledok vyhodnotenia je následne poskytnutý používateľovi. Služba zodpovedá za overenie možného prístupu žiadateľa k informáciám. Služba zabezpečí logovanie prístupu k medikačnej histórii, filtrovanie údajov podľa vstupných kritérií. Vstupné kritéria (požadovaný rozsah potrebných údajov). Informácie o službe

Prejsť na službu