Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov

Generálna prokuratúra SR - Register trestov

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o výpis/odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Pre prístup k službe je potrebné prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu. Do príslušného formulára sa automaticky stiahnu údaje z RFO. Informácie o službe

Prejsť na službu