Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom eGov služby budú spracované a zverejnené Nariadenia, Smernice a Rozhodnutia. eGov Služba v rámci procesu umožní kvalifikovaným používateľom splnenie všetkých legislatívnych náležitostí spojených s aproximáciou európskeho práva do vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov a tvorbu notifikačných dokumentov voči Európskej komisii. Služba „Poskytovanie nástrojov na aproximáciu právnych noriem Európskej únie“ zabezpečí používateľovi možnosť vyhľadať a sprístupniť informácie o legislatívnom procese aproximovaného aktu. Informácie o službe

Prejsť na službu