Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie reklamnej stavby

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) ohlásiť Mestu Košice reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2. Na ohlásenie reklamnej stavby je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu