Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC++ (opatrenia č. 1, 3A, 3B)

Zvoľte poskytovateľa služby