Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli Výskumneho ústavu detskej psychológie a patopsychológie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Prejsť na službu