Ústredný portál verejnej správy

Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok; Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v prípade že objem príloh je nad 50MB. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu