Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie vybraných údajov z registrov - prístup bez autentifikácie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vyhľadávanie v údajoch a záznamoch z oblastí patentov, úžitkových vzorov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, ochranných známok, dizajnov a dodatkových ochranných osvedčení. Využitím služby je možné zobraziť výsledky vyhľadávania, detaily vybraného záznamu, informácie o stave konania a zaplatených udržiavacích poplatkoch, atď. Prístup bez autentifikácie neumožňuje používateľovi prístup k obsahu príslušných dokumentov v rámci položiek protokolu. Informácie o službe

Prejsť na službu