Ústredný portál verejnej správy

Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu (ID 1070)

Zvoľte poskytovateľa služby