Ústredný portál verejnej správy

Podávanie hlásení organizácií poverených odbornou prípravou v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje elektronickú komunikáciu medzi organizáciami poverenými odbornou prípravou v oblasti cestnej dopravy (poverené zariadenia ADR) a úradmi štátnej správy pomocou JISCD a špecializovaným informačným systémom (IS). Školiace organizácie pomocou špecializovaného informačného systému vytvárajú, upravujú, odstraňujú kurzy a skúšky (termín, miesto, ďalšie náležitosti), priraďujú účastníkov na kurzy/skúšky, podávajú hlásenia o začatí a ukončení kurzu. V prípade poverených zariadení ADR zároveň odosielajú žiadosť o vydanie ADR osvedčenia vodiča a bezpečnostného poradcu (vrátane žiadosti o zmenu alebo duplikát) a odosielajú hlásenia o začatí a ukončení kurzu. Informácie o službe

Prejsť na službu