Ústredný portál verejnej správy

Elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

eGov službou sa zabezpečuje proces elektronizácia eveidencie agendy znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ako aj proces komunikácie znalcov, prekladateľov a tlmočníkov vedených v predmetných registroch s MS SR a súdmi (v integrácii na ESS). Zároveň sa službou sprístupnia informácie z registra (Zoznam znalcov a jeho odd. I.-III.: znali, prekladatelia a tlmočníci) v štruktúrovanejšej podobe pre občanov a podnikateľov. Službou sa skvalitnení prehľad a informovanie o vyťažovaní a disponibilite znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, skvalitnenia sa informácie pre občanov, podnikateľov a inštitúcie VS a dosiahne sa odbúranie papierovej komunikácie Z,P,T s MS SR a súdmi, sprocesuje sa zasielanie posudkov, prekladov do ESS. Aktuálne sú pre občanov, podnikateľov elektronicky dostupné len statické záznamy v registroch znalcov, prekladateľov a tlmočníkov. Informácie o službe

Prejsť na službu