Ústredný portál verejnej správy

Overovanie úmrtia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Koncová služba umožňuje overiť úmrtie konkrétneho občana. Zadaním rodného čísla ako povinného údaju a mena a priezviska občana a potvrdením overovacieho kódu je možné zistiť dátum úmrtia. Informácie o službe

Prejsť na službu