Ústredný portál verejnej správy

Návrh na obnovu konania – ak návrh podáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa daňového poriadku oprávnená na podnikanie (ID 1065)

Zvoľte poskytovateľa služby