Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Hlavné mesto SR Bratislava

Popis služby

Služba umožňuje občanovi podať žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, ktoré slúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade. Informácie o službe

Prejsť na službu