Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností rozšírené o BPEJ pre územia s ukončeným registrom obnovenej evidencie pozemkov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje informácie o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách parciel v katastrálnych územiach s ukončeným registrom obnovenej evidencie pozemkov. Identifikácia prebieha na základe buď vizuálnej klasifikácie a to prekrytím katastrálnej mapy a mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, alebo dopytovaním sa na konkrétnu parcelu kde výsledkom dopytu bude hodnota bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu