Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o odňatie koncesie na taxislužbu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o odňatie koncesie na taxislužbu. Informácie o službe

Prejsť na službu