Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb probačného dohľadu

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

eGOV: Poskytovanie služieb probačného dohľadu Informácie o službe

Prejsť na službu