Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Informovanie sa o absolvovaných očkovaniach umožní získať prehľad absolvovaných očkovaní v elektronickej forme ako Elektronický očkovací preukaz, ktorý bude obsahovať históriu absolvovaných očkovaní a plán budúcich očkovaní. K tomuto preukazu ma prístup občan prostredníctvom NPZ. Informácie o službe

Prejsť na službu