Ústredný portál verejnej správy

Opatera člena rodiny

Rodina a vzťahy

Opatrovanie príbuzného, ktorý je v dôsledku ťažkej choroby odkázaný na pomoc druhých, so sebou prináša množstvo každodenných obetí a starostí, ktoré si zdravý človek dokáže len ťažko predstaviť. Ak sa nachádzate v takejto neľahkej situácii, máte nárok na pomoc a kompenzáciu od štátu. Niektoré záležitosti súvisiace s opaterou rodinného príslušníka a so starostlivosťou o ťažko zdravotne postihnutú osobu je možné vybaviť aj elektronicky.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2016
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia
    [.pdf, 541 kB]
  • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia
    [.pdf, 673 kB]

Lokalita

  • Slovensko