Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany SR, Personálny úrad OS SR

Popis služby

Služba slúži na podanie žiadosti bývalého vojaka v zálohe alebo vojaka základnej vojenskej služby ktorý chce byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťou záloh OS SR v zmysle zákona. Aktívne zálohy možno použiť aj v stave bezpečnosti tak, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí. Po vyhlásení doplňovania do aktívnych záloh bude občana kontaktovať Regrutačná skupina podľa miesta jeho trvalého pobytu. Pre úspešné zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh je potrebné splniť všetky podmienky stanovené zákonom. Informácie o službe

Prejsť na službu