Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie schém štátnej pomoci a schém minimálnej pomoci

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba poskytuje uverejnené schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej štátnej pomoci cez webové sídlo www.statnapomoc.sk. Informácie o službe

Prejsť na službu