Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na záznam do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické návrhy na záznam do katastra nehnuteľností. Na elektronické podanie návrhu na záznam je potrebné priložiť záznamovú listinu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ktorú používateľ služby zamýšľa elektronicky podať. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu