Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o stave podanej žiadosti s vozidlom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní používateľovi elektronicky získať informácie o podaných žiadostiach, stavoch dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom evidovaných v systéme evidencie vozidiel. Služba vráti výsledok spracovania na portál.

Prejsť na službu