Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výberov zo štatistických databáz

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje prezentáciu verejných štatistických údajov v elektronickej forme. Umožňuje rôzne interaktívne formy prezentácie, ako geografickú, grafovú, tabuľky a pod. Informácie o službe

Prejsť na službu