Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností na vybrané geodetické činnosti v katastri nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie podkladových informácií pre komerčných geodetov na vybrané geodetické činnosti v katastri nehnuteľností. Slúži na odoslanie žiadosti na získanie podkladov pre geodetické činnosti. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. V prípade prvého prihlásenia je používateľ vyzvaný na prihlásenie sa prostredníctvom prideleného mena a hesla komerčného geodeta, aby mohol systém priradiť autentifikačný prostriedok eID kartu (občiansky preukaz s čipom) k jeho identite. Pri ďalších prihláseniach už nie je nutné zadávať meno a heslo. Informácie o službe

Prejsť na službu